عضویت
پاتوق دانشجویان ایرانی، برای تحصیل راحتتر و پربارتر
«ویکی دانشجو» پاتوقی برای همه دانشجویان ایرانی است. در این سایت با اعتقاد بر نشر دانش، اشتراک تجربه، دسترس پذیری اطلاعات و پویایی ارتقا پذیر محیط علمی و ارتباطی دانشگاه هر آنچه از درس است را به اشتراک می گذاریم.

«ویکی دانشجو» برای تحصیل راحت تر به وجود آمده است. تحصیلی که پرمحتواتر است و محتوای بیشتر را راحت تر در اختیار دانشجویان قرار می دهد. «ویکی دانشجو» می تواند به دانشجویان برای برنامه ریزی کمک کند. اطلاعات مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهد. وضعیت هر نفر را بین بقیه نشان می دهد و محیطی رقابتی تر برای کسب دانش بیشتر فراهم می آورد.

در «ویکی دانشجو» امکانات زیادی فراهم آمده است. تقویم، پرسش و پاسخ درسی، اشتراک پاسخ تمرینات و تکالیف، اشتراک پروژه ها، همکاری در تهیه و تدوین پایان نامه ها، وبلاگ فردی، فروشگاه لوازم و کتب قابل فروش دانشجویان و حتی تریبون آزاد برای طرح نظرات و انتقادات و پینهادات بدون افشای هویت صاحب نظر و با رعایت عفت کلام و عقاید مورد پذیرش عمومی دینی است.

در کنار همه اینها «ویکی دانشجو» پاتوقی برای تفریح، تقویت ارتباطات، اشتراک اطلاعات، سیخونک و کل کل.

«ویکی دانشجو» هم در تحصیل در کنار شماست و هم در تفریح. صفحه دیده شده کلا 14 بار..